Posts Tagged "inclusió"

Inser-Sport, l’esport com a eina d’inclusió social

L’actual crisi econòmica ha provocat, i està provocant, l’atur i la precarietat laboral, així com un clar…