Refugiats i esport

Logo Refugiats & esport

Europa està vivint, actualment, la major crisi migratòria des de la Segona Guerra Mundial. Alguns països europeus ja estan portant a terme programes que incideixen en la recuperació integral de les persones demandants d’asil mitjançant l’esport.

A Àustria i Bulgària estan treballant des dels camps de refugiats, mentre que a Bèlgica i Bulgària, per exemple, es realitzen activitats inclusives en centres esportius per a persones refugiades.

Des de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) creiem en l’esport com a eina per a la millora psicofísica, emocional i social. És per això que estem treballant en dos projectes destinats als refugiats.

El primer dels projectes es farà amb la col·laboració d’entitats socials i tindrà lloc a Barcelona. La UFEC cedirà places del Centre Esportiu Municipal Estació del Nord, gestionat per l’entitat, a persones refugiades per tal que realitzin activitats esportives inclusives. Per altra banda, les federacions i clubs esportius que s’ofereixin realitzaran cursos de formació esportiva amb tècnics voluntaris.

L’altre projecte es portarà a terme als camps de refugiats europeus, on tècnics esportius voluntaris rebran cursos per tal de formar nous voluntaris dins els camps. L’objectiu és que, un cop formats, siguin els mateixos refugiats els qui dinamitzin esportivament els nens, adolescents i adults que viuen als camps. Aquesta iniciativa es realitzarà conjuntament amb entitats socials europees.

Al finalitzar aquests projectes es redactarà un manual de bones pràctiques per tal que qualsevol entitat pugui replicar-los.