L’esport per a persones amb paràlisi cerebral

L’esport és sinònim de salut i aquest factor es multiplica quan parlem de persones amb paràlisi cerebral. Tots els beneficis de la pràctica esportiva s’amplien i agafen la màxima rellevància quan parlem d’aquestes persones.

Atletisme, natació, tennis taula... la qüestió és que es pugi fer esport

Atletisme, natació, tennis taula… la qüestió és que es pugi fer esport

Entre aquests beneficis, destaquen els següents:

  •  Afavoreix la salut dels seus practicants en el seu concepte més ampli – tant física, psíquica i sensorial – baixant l’índex d’obesitat i  de malalties metabòliques com a conseqüència del sedentarisme típic d’aquesta població. 
  • Millora la capacitat d’esforç i superació. L’esport és un estímul per al dia a dia de la persona amb discapacitat.
  •  Genera situacions i experiències que permeten a l’individu sentir satisfacció personal i poder compartir-les amb la resta de l’entorn.

    La boccia és un dels esports propis de la FECPC

    La boccia és un dels esports propis de la FECPC

  • Enforteix l’autoestima, augmentant la confiança en les capacitats positives i verdaderes competències. La persona amb discapacitat s’integra en l’àmbit esportiu, sortint així de la rutina de l’escola, taller, feina, etc.
  • Potencia la millora de les capacitats relacionades amb el condicionament físic i habilitats motrius, afavorint una millor adequació a la vida diària i gestió dels recursos físics de la persona.
  • Fomenta la relació social amb d’altres grups esportius, afavorint la creació de nous espais propis d’experiència fora de la rutina ‘obligada’ del dia a dia,  desvinculant-se de la dependència de la família i interectuant amb altres col·lectius.

Així mateix, els programes d’esport de la Federació Esportiva Catalana Paralítics Cerebrals afavoreixen la creació d’un espai de comunicació entre famílies on compartir experiències, pors, recursos, etc. La pràctica esportiva en les persones amb discapacitat també influencia positivament en les seves famílies i l’entorn , ja que ofereix una alternativa a la vida quotidiana i regular de tots ells. Podríem dir que creen moments de “respir” per a pares, mares i/o tutors que ajuden a millorar les relacions intrafamiliars. 

Per a més informació, consulteu la pàgina web de la Federació Esportiva Catalana Paralítics Cerebrals.

 

 

Aquest post te 0 Comentaris

Deixa un comentari