Competeixes fora de Catalunya? Assegura’t abans de viatjar i evita riscos

La cobertura d’accidents que assegura els esportistes federats, d’acord a les exigències del Reial Decret 849/1993 pel qual es determinen les prestacions mínimes de l’Assegurança Esportiva Obligatòria, no cobreix nombroses contingències que es poden produir en el moment en què la realització de l’activitat esportiva es realitza fora de Catalunya i, per tant, requereix la realització d’un viatge, ja sigui en el territori espanyol, europeu o a nivell mundial.

Cal recordar, en aquest sentit, que l’Assegurança Esportiva Obligatòria és d’accidents, únicament mentre s’exerceix l’activitat esportiva i, per tant, només cobreix les contingències derivades del mateix, excloent de la cobertura de totes les contingències  derivades d’una malaltia de l’assegurat o d’un accident ocasionat fora de l’activitat esportiva: despeses i honoraris mèdics, farmacèutics, quirúrgics, hospitalaris, etc.

S’ha de tenir en compte addicionalment els perjudicis econòmics que es puguin produir en cas que sigui necessari el desplaçament i estada en el territori de destí del viatge d’un acompanyant de l’assegurat, la pèrdua d’equipatge o la demora en l’entrega del mateix, la cancel·lació o demora del mitjà de transport, l’enviament urgent de medicaments, la repatriació de l’assegurat, etc.

És per aquest motiu que es recomana la contractació d’una pòlissa d’Assistència en Viatge que cobreixi totes aquestes contingències.

Aquest post te 0 Comentaris

Deixa un comentari